Cemre Proje ve Sulama Sistemleri Ltd.Şti Hemen ürün Teklifi iste

Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR…!

Tarımsal Yağmurlama Sulama Sistemlerinin Önemi

Tarımda sulama, bitkinin ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan suyun toprakta bitkinin kök bölgesine gereken miktar ve zamanda verilmesidir. Ülkemizin bir çok bölgesi kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer almakta, bu kurak tarım alanlarında bitkilerin yetişme döneminde doğal yağışların yetersiz olması durumunda yüksek verim ve kalite için en uygun yöntemle tarımsal sulama yapılması gerekmektedir.

Tarımsal Sulama Yöntemleri

Tarımsal sulamada en çok yüzey sulama, yağmurlama sulama ,damla sulama ve mikro sulama yöntemleri kullanılmaktadır.

Su Kalitesiyle İlgili Sorunlar

Tarımsal su kullanımı, toprak, yeraltı suyu ve yüzey sularının kirlenmesine neden olmaktadır. Suyun kirlenmesine yol açan kirleticiler sediment, bitki besin maddeleri, eriyen ve erimeyen tuzlar, tarımsal ilaçlar, toksik iz elementler ve patojenler olarak sıralanabilir. Sulama suyu ile birlikte taşınan kimyasal maddeler, gübreler ve pestisitler kirlilik tehdidi oluşturabilmektedir. Bu kirlilik, çiftçilerin gübre ve tarımsal ilaçları bilinçli kullanmaları sağlanarak azaltılabilir.

Damla Sulama Nedir. (Toprak üstü)

Sulama suyunun, filtre edilerek süzüldükten sonra, eriyebilir gübre ile veya gübresiz olarak toprak yüzeyine veya içine damlalar halinde verilmesine damla sulama denir.Bilindiği gibi tarımsal üretimi artırıcı en önemli girdi sulamadır. Ancak çeşitli sulama yöntemlerinin uygulanması belli şartlara bağlıdır. Geleneksel yüzey sulama yöntemleri ancak tesviye edilmiş arazilerde uygulanabilir. Ayrıca suyun bol ve kalite olarak, sulamaya elverişli olması gerekmektedir.

Damla Sulamanın Avantajları Nelerdir ?

  • Damla sulama ile daha az su ile daha çok alan randımanlı olarak sulanır.
  • Meğilli arazilerde erozyona sebebiyet vermeden sulama yapılabilir.
  • Bütün arazi sulanmadığı için bitkilerin ve ağaçların aralarında ot çıkışı olmadığı için otlarla yapılan ilaçlı ve mekanik mücadele maliyeti azalır.
  • Her yer sulanmadığı için her sulamadan sonra kaymak tabakasını kırmak ve toprağı havalandırmak için toprak işlemesi olayları neredeyse ortadan kalktığı için işçilik ve mazot tasarrufu sağlanır.

Neden Toprak Altı Sulama ?

Toprak altı damla sulama yönteminde direk bitki kök bölgesine su verilir.Doğru işletilen bir sistemde toprak yüzeyinin ıslanmasına müsaade edilmez. Böylece evaporasyon (toprak yüzeyinden buharlaşma) ihmal edilebilecek kadar az gerçekleşir. Yine işletme döneminde sulama zamanı ve sulama süresi doğru planlanır ise transprasyonda (yaprak yüzeyinden terleme) azalır. Böylece neredeyse %40-50 civarında su ve buna bağlı olarak enerji tasarrufu sağlar.

Basınçlı Sulama Sistemlerinin Sakıncaları.

Sistemin birim alana düşen ilk yatırım bedeli diğer sistemlere göre yüksektir. Ancak aynı suyla daha fazla alanın sulanabilmesi, verim artışı, drenaj sorununu azaltması, tesviye yatırımına ihtiyaç duyulmaması, çiftçilerin gelir artışı fazla olan ürünlerin ekilmesine yönelmesi nedeniyle yatırım maliyeti farkı kısa sürede kendini amorti edecektir.
– Su kaynağı kotu sulanacak arazinin kotundan fazla olmayıp basınç pompajla sağlanıyorsa işletme gideri fazla olacaktır. Ancak getirisi yüksek olan ürün ekimlerinde bu sistem ekonomik olmaktadır. Bireysel çiftçi sulama sistemlerinde bu durum net olarak gözlemlenmektedir.